• Opening hours: 7.00AM - 24:00PM
  • Call Us: 071 777 101

Tavë Fshati

Mëngjes nga 8:00-12:00 ora

Price: 250.00 MKD