Fish soup

Mëngjes nga 8:00-12:00 ora

Price: 200.00 MKD